KUNIYOSHI  (1797-1861). Yazama Jūjirō Moto-oki. (Venduto)

KUNIYOSHI (1797-1861). Yazama Jūjirō Moto-oki. (Venduto)

Artista: Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)
Soggetto: Il ronin Yazama Jūjirō Moto-oki mentre suona un fischietto.
Serie: Seichu Gishi den (Biografie di leali e giusti Samurai, comunemente conosciuta come dei “ quarantasette ronin”).
Firma: Ichiyusai Kuniyoshi ga. Sigillo kiri.
Datazione: 1847-8 circa. Sigilli censori Muramatsu e Yoshimura
Editore: Ebiya Rinnosuke.
Formato: Oban tate-e, cm. 36,5x25,1
Tecnica: Xilografia a colori.
Bibliografia: Basil W. Robinson. Kuniyoshi The Warrior-prints. Oxford, 1982, S53, n. 13. David R. Weinberg. Kuniyoshi. The faithful samurai. Amsterdam, 2000, n. I. 13.
Condizioni: Ottima impressione, colori freschi, in ottime condizioni.
No: C 609
Status: Venduto