5. Tea bowl

5. Tea bowl

Glazed Shino stoneware

Height 5,1 cm, diameter 7,5 cm
Signed on the base

Price: Euro 250
Status:  Available